Kui seni on toetused olnud riigiti erinevad, siis nüüd viiakse summad samale tasemele teiste Põhjamaadega. See tähendab, et enne seda said pagulased Soomes vaid umbes 3000 euro suuruseid toetusi, nüüd suurenes summa aga 2300 euro võrra.