Seaduse järgi lõppesid Venemaa kodanikele antud alalised elamisload selle aasta 1. septembril. Kui alalise elamisloa taotlust koos sooritatud läti keele eksamiga või tähtajalise elamisloa taotlust ei ole saabunud, pidid Venemaa kodanikud lahkuma Läti Vabariigi territooriumilt 2. detsembriks 2023.