„Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metssigu küttida Keskkonnaagentuuri etteantud mahus, mis numbrites väljendatuna on ligikaudu 15 000 isendit. Keskkonnaamet määras kohustuslikud küttimismahud Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Saare, Põlva, Tartu ja Võru maakondades. Suurimad küttimiskohustused on Hiiu ja Saare maakondades, kus tuleb küttida vastavalt 1500 ja 3300 metssiga. Tunnustame kõiki jahimehi, kes on metssigade küttimisel ja seakatku leviku vähendamisel näidanud üles head koostööd ning valmidust hoida metssigade arvukus kontrolli all,“ rääkis Tannik.