Plaanide kohaselt ei saa põllumehed enam maksusoodustusi põlluharimisel kasutatava diislikütusele ega ka automaksuvabastust põllumajandussõidukitele. Seetõttu avaldas umbes 3000 põllumeest oma meelt 18. detsembril, blokeerides traktoritega tänavaid ning laotades Brandenburgi värava ümber maha sõnnikuhunnikuid.