„Asi pole siiski arenenud minu meelest nii kaugele, nagu kogesin 1990. aastail Soomes elades, et isegi pereliikmed ei tea, kelle või mille poolt mees või naine hääletab,“ võrdleb Kiin. Seda lihtsalt ei peetud viisakaks – teemat ei puudutatud, nagu ei küsita, kui palju keegi teenib. „Valimisi peeti Soomes väga privaatseks eraasjaks.“