Aasta esimese nädala jooksul hospitaliseeriti 144 patsienti nii COVID-19 põhi- kui ka kaasuva haigusega (eelmisel nädalal 185). Intensiivravi vajas neli patsienti, juhitaval hingamisel oli kaks patsienti. Haiglate poolt edastatud esialgsetel andmetel esines kokku kolm COVID-19 kaasuva ja põhihaigusega seotud surmajuhtumit.