„Streikijatele palka ei maksta,“ sõnab Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave. Ja lisab nüansi: „Koolis jäävad tunnid andmata, aga kui leitakse asutuses võimalus hiljem tunde järele anda, saab seda tasustada.“