„Täpne streikijate arv Viljandi vallas ei ole veel teada, oleme ühenduses koolide ja lasteaedadega ning kaardistame olukorda. Tänase seisuga ei osale streigis Ramsi ja Kalmetu lasteaiad. Ülejäänud haridusasutused osalevad streigis 1-5 päeva, enamus asutusi streigib 1-3 päeva,“ lisatakse seal.

Kõik Viljandi valla haridusasutused on streigi ajal avatud, kuid õppetööd suures osas ei toimu. Tagatud on toitlustamine ning korraldatud tegevused lastele.

Viljandi abivallavanem Irma Väre sõnul puudutab streik paljusid osapooli ning vald peab nende kõigi peale mõtlema. „Haridusasutuste töötajad, lapsed, lastevanemad, omavalitsus, riik ja laiem ühiskond keda otsused haridusvaldkonnas mõjutavad – võib öelda, et see teema puudutab igat eestlast. Vallavalitsuse kohus on tagada haridusasutuste avatus ka streigi ajal, kuna lapsevanemad käivad tööl ega saa streigi ettekäändel koju jääda. Et seda tagada, peab olema piisav arv mittestreikivaid õpetajaid ning vajadusel palkame ka lisajõudu. Oleme otsustanud maksta lisatasu neile haridusasutuse töötajatele, kes jätkavad oma tööd vähenenud kollektiivi tingimustes ilmselgelt lisakoormusega ning seisavad hea selle eest, et majad oleks lastele avatud,“ lisas Väre.

16.01 toimunud Viljandi Vallavalitsuse istungil otsustati, et haridusasutuse juhil on õigus tasustada eelarve piires lisakoormuse saanud töötajaid kuni 1,5- kordse töötasu ulatuses perioodil 22.01-26.01.2024.a