Kuidas siis tegelikult on? Keskkonnaagentuur tegi Maalehe palvel Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS) täpsustatud väljavõtte, kus kajastuks ka kaitsepiirangutega alad, mis Keskkonnaagentuuri statistilises ülevaates ei kajastu.