Nimekirja loomise ajendiks oli keskkonnaministeeriumi määruse muudatus, mille alusel tekkis erametsaomanikul õigus keelduda vääriselupaiga (VEP) keskkonnaregistrisse kandmisest (VEP on algusest peale olnud vabatahtlik, mitte kohustuslik looduskaitsemeede). Eestimaa Looduse Fond (ELF), kes tegi tihedat koostööd Eesti FSCga ja oli potVEPide nimekirja autor leidis, et see määrusemuudatus tekitas olukorra, kus inventeerimata VEPi puit võib sattuda sertifitseeritud ettevõtte tarneahelasse.