Loodetud, kuid saamata jäänud toetussummad kavatseti kulutada enamvähem võrdselt diislile ja bensiiniga töötavate masinate kütusemaksust vabastamise peale, vastavalt 440 ja 485 miljoni euro ulatuses. Neist kahest ülemisel real seisab vaid agraarstruktuuri ja rannikukaitse parandamiseks vajatavad 486 miljonit eurot, tagamaks konkurentsivõime Euroopa Liidus, põllumajandustootmise suunatuse tulevikku ning maapiirkondades säästvama jõudluse ressursi- ja keskkonnakaitse aspektides. Siia sisse peavad mahtuma ka toetused üleujutuste korral, mis tänavu taas võtsid katastroofi mõõdu ja millest võib järeldada, et senised meetmed on olnud puudulikud.