Sõrmejälg on küllalt unikaalne. Väga väike protsent võib olla, kus on kattuvusi eritunnustes. Tegelikult tuleb tõendeid hinnata kogumis ja see eeldab, et sündmuskohal ei tohi piirduda pelgalt DNA-proovi võtmisega.

Otsida, leida ja talletada tuleb eriliigilisi jälgi ja siis on tõenäosus, et juhtub apsakaid, mitu korda väiksem.

Aga tehisintellekti abil tehti selline avastus.

Kui see tehisintellekt hakkab meie tegemisi juhtima, siis kuhugi kapsaaeda me jõuame.

Ent kas võib arvata, et tehisintellekt hakkab tulevikus kuritegusid lahendama?

Hoidku jumal selle eest! Ikka politseiniku kahe kõrva vahel toimub kuriteo lahendamine.

BBCs ja CNNis avaldatud artiklid võivad ju väita, et sõrmejälg ei ole unikaalne. See aga ei tähenda, et inimese nahapapillaarkurrustik ei ole unikaalne. Kuid kuna inimesel on eeldatavalt kümme sõrme, siis kindlasti kõik sõrmed ei ole sarnased. Nad võivad kattuda üldtunnustes, aga eritunnused on need, mis seovad konkreetse jälje ja inimesega.