„Pooled uuringus osalenud töötajad tõid esile, et nende toimetulek on võrreldes eelmise aastaga kehvemaks muutunud, 37%-l on see jäänud samaks ja 13%-l on toimetulek paranenud,“ tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et viiendikul vastajatest ei võimalda praegune töötasu majanduslikult toime tulla.

Kõige rohkem on töötajaid, kes ei tule oma töötasuga toime, lihttööliste (38%) ja klienditeenindajate (34%) seas.

Hinnangud toimetulekule on töötajate lõikes väga erinevad ja sõltuvad ka ootustest oma elukvaliteedile ning sellest, kellega end võrreldakse. Kui hästi toimetulevad tippspetsialistid teenivad keskmiselt üle 3000 euro brutotöötasu, siis klienditeenindajad, kes enda hinnangul hästi toime tulevad, saavad veidi üle 1300-eurost palka.

Enamik töötajaid vahetaks parema palga pärast töökohta

Uuringu tulemustest selgus, et tervelt 84% töötajatest on valmis parema palga pärast töökohta vahetama ka siis, kui kõik muud töötingimused jäävad praeguse töökohaga võrreldes samaks.

„Kuni 10%-line palgatõus mõjutab väheseid (3%) töötajaid eeldusel, et uuel ametikohal ei ole teisi tõmbetegureid või olemasoleval töökohal mõjukaid tõuketegureid. 11–20%-lise palgatõusu pärast on valmis töökohta vahetama 16% töötajatest, mida on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal,“ kirjeldas tööportaali cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler.

Tegevusalade lõikes on kaevanduse, kunsti ja kultuuri, hariduse, tervishoiu ja haldustegevuste valdkonnas rohkem neid töötajaid, kes ei ole valmis palga nimel töökohta vahetama.