Laaneväli-Vinokurov nentis, et oluline on luua kuvand Eestist kui kestliku toidutootmise piirkonnast. Paraku teistes riikides ei teata meie puhtast toidust suurt midagi, kuna meil ei ole ühtset programmi Eesti toidule välja töötatud, nii nagu paljud teised riigid on seda teinud.