Ta rõhutab, et õpetajate põhisõnum pole ainult palgas, vaid töökoormuses, tervikpildis. „Praegu on see dialoog avatud ja saadi kokkulepe, et sellega jätkatakse. Oli ju hirm, kas üldse tullakse dialoogile, ja hea, et streik ei jäänud vinduma.“