Seoses eeltoodud väidetega pöördusin haridusministeeriumi poole päringuga, et kui palju, kuhu ja kelle raha (haridusministeerium, euroliit, kohalikud omavalitsused) eest on Eestisse viimase viie aasta jooksul ehitatud riigigümnaasiume.