Selline pikk loodusressursside kasutamine vajab kliimaministeeriumi sõnul pingutust tehtu tagasipööramiseks. Sihtide seadmisel lähtub Eesti muu hulgas ka Euroopa Liidus seatud eesmärkidest – 2030. aastaks tuleb parandada vähemalt 30% halvas seisus olevate elupaikade seisundit ja aastaks 2050 peaksid taastamistööd olema tehtud kõigis elupaikades, mis 2019. aruande alusel ei olnud veel heas seisundis. Halvas ja teadmata seisundis olevaid sooelupaiku oli meil 2019. aasta aruande järgi vähemalt 25 000 ha.