Kogu protsess töötab iga päev kui kellavärk. Lakkamatu vooluna tulevad veoautod sadamasse ja nende last läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli. Igast koormast võetakse keskmine proov, mida analüüsitakse kohalikus laboris 5–20 minuti jooksul olenevalt kultuurist. Selguvad kõik olulisemad kvaliteedinäitajad: proteiinisisaldus, langemisarv, mahukaal, niiskusesisaldus ja vilja puhtus. Kui enamiku nimetatud näitajatest raalivad välja täppismasinad, siis näiteks vilja sisse jäänud prügilisandeid ja katkiseid teri tuleb sõelutud proovist otsida tehnikul suurendusklaasi abil.

Laborant Natalija Kolmakova eraldab viljast prügilisandeid ja kontrollib nisuterade terviklikkust.