„Põhilise suure tänu on ära teeninud ikka eelkõige E-Piima omanikud – need on farmerid E-Piima ühistust,“ rõhutab Murakas, et ilma piimatootjate otsusteta seda uut tehast ei oleks.

„Meie uus tehas on väga modernne, kõrge tehnilise taseme ja automatiseeritusega nagu üks tänapäeva tehas peab olema ja siin on ainult targad töökohad,“ on ta rahul.

„Tehas täiel võimsusel veel ei tööta, aga töötame igapäevaselt,“ jätkab Murakas, et kuna tehase ehitamine on väga keeruline, siis on ka selle täisvõimsusel tööle saamine väga keeruline.

Uue tehasega on aga E-Piim lahendanud Eesti piimanduse ühe põhimure: et me ei peaks eksportima vaid toorpiima, vaid pigem kõrgema lisandväärtusega piimatooteid. Ning aastakümneid piimanduses tegutsenud Jaanus Murakas on suutnud innustada ja koondada piimatootjaid selle ühise eesmärgi nimel koos tegutsema.