Teisalt aga pole põllumajanduse väärtusahela algpunkt mitte üldse globaalne: kõik saab alguse kasvavast taimest. See on jätkuvalt koht, kus põllupidaja saab teadliku toimetamisega panustada, et saak oleks piisav ja kvaliteetne ning tootmissisendite valik ja kasutus konteksti arvestav.