„Akadeemiku roll on suur ja vastutusrikas, oma teadusala arendamine ja selle vahendamine ühiskonnale – olen ikka seda oma tegevuses silmas pidanud,“ sõnab Uri.

Teadmised, mida ta jagab, ei ole pelgalt teoreetilised, vaid on pärit reaalsetest uuringutest, metsamullas kaevamisest ja puude analüüsimisest. Ometi leidub neid, kes väidavad, et usuvad teadust, kuid mitte metsateadust. Miks?

„Arvan, et sellele oskavad paremini vastata sotsiaalteadlased, kuid viimaste aastate jooksul on metsateadlastest ühiskonnas ja meedias kujundatud selline pilt, et nad ei ole usaldusväärsed, et nad on mõjutatud, kallutatud ja ära ostetud.“

Uri teadusprojekte on rahastanud teadusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja ka RMK. Maaülikoolis tehakse koostööd ka mõne metsaettevõttega.

„Mujal maailmas on see normaalne, et erasektor toetab rakendusteadust, meil seda praktiliselt ei ole. Riigi tasandil on seatud eesmärk teaduse suuremaks rahastamiseks mitte vaid riigi, aga ka ettevõtete poolt, ja selle eesmärgi nimel tehakse jõupingutusi. Aga kui mõni metsafirma tõesti uuringutele õla alla paneb, siis see satub koos teadlastega väga halba valgusse,“ nendib Uri.