2023. aastal maksti toetusi põllumajandus-, metsandus- ning kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 96 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku üle 60 500 taotluse põhjal.

Sarnaselt eelmise aastaga oli kõige enam toetusesaajaid Harjumaal (2625), järgnesid Pärnumaa (2271) ja Võrumaa (2221). Suurim toetussumma kogunes aasta jooksul kokku taas Tartumaale, kus maksti taotlejatele välja üle 43 miljoni euro. Toetussummade jagunemine ning toetust saanud klientide arvud maakondade lõikes on toodud järgneval joonisel.

Uued nõuded

2023. aasta oli esimene aasta, kui pindala- ja loomatoetustele kehtivad uue programmperioodi nõuded. Üks suuremaid muudatusi, mille uus programmperiood PRIA ja klientide jaoks kaasa tõi, on pindalapõhiste toetuste taotluste puhul kasutatav pinnaseire. 2023. aastast vaadeldi kõiki taotlusaluseid pindu, mis tähendab, et põldude hulk, mida oli vaja põhjalikult kontrollida, tõusis 78 000 hektarilt 978 000 hektarile. Pinnaseirega oli hõlmatud üle 13 tuhande kliendi 173 354 põldu ja niitu.

Pinnaseire raames võeti kasutusele ka PRIA esimene mobiiliäpp – Iva. Iva kaudu saadeti 925 kliendile andmete täpsustamiseks üle 5 tuhande fotoülesande, millele vastati 81% ulatuses, mis on nii suure uuenduse puhul väga hea tulemus.

Suurima maksete mahu 2023. aastal moodustasid maaelu arengukava 2014–2020 toetused ca 152,7 miljoni euroga, järgnesid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 toetused üle 141,2 miljoni euroga.

Rohkem infot PRIA 2023. aasta statistika kohta leiab PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/infokeskus/statistika/toetused ülevaatest „PRIA 2023. aasta kokkuvõte“.