Kõige suuremad muutused tulevad Pärnus, kus uue parkimiskorraga loodetakse linna kukrut täita täiendavalt rohkem kui poole miljoni euroga.

Uus parkimiskord hakkab suvemekas kehtima 1. maist, mil muutuvad parkimisalad, -tasud ja -aeg. Kui varem oli Pärnus tasuline parkimine vanalinnas ja ranna piirkonnas, siis nüüd lisandub kesklinn. Tasuliseks muutub ka laupäev ning pikeneb tasulise parkimise aeg. Ranna piirkonnas muutub parkimine tasuliseks aastaringselt ja parkimine kallineb.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste toob välja mitu probleemi, mille tõttu tuligi senist korda muuta.