„Eluspuidu tagavara vähenes eelmisel aastal raiete, metsamajandamise ja loodusliku suremuse kaudu 82,3 miljoni tihumeetri võrra. Tüvepuidu juurdekasv oli 103,6 tihumeetrit, mis tähendab, et puidu kogumaht kasvas 21,3 miljoni tihumeetri võrra,“ teatab vanemstatistik Jukka Torvelainen Luke’i portaali forest.fi vahendusel.