Ülo Kalm jõudis töötada ajakirjanikuna pea 70 aastat, ja suure osa sellest muretsedes maaelu pärast. Võibolla pole liiast öelda, et väga oluline ja missioonitundeline osa tema ajakirjanikutööst jäi aega pärast aastat 1991. Talust pärit poisina elas ta kogu südamest kaasa talude ja väikese põllumajandusettevõtluse taastamisele. Väga suur osa tema kirjatükkidest käsitles just erapõllumajanduse taastamise teemat, tuues avalikkuse ette selle algaastate probleeme ja raskusi.

Ülo Kalm väärtustas alati tervet talupojamõistust - seda nii oma teemaartiklites kui ka arvamuslugudes. Oma arvamus oli tal maaelu kohta alati, see oli kaasaelav ja mõistuspärane, ja ta ütles selle meeleldi välja.

Ülo kui oma tööd südamega tegev ajakirjanik ei jäänud välja ka meediasärast. Ülo Kalm pälvis president Arnold Rüütlilt Valgetähe medali 2006. aastal.

Meie sügav kaastunne lahkunu omastele.

Maalehe toimetus