Ta jätkab: „Pean silmas, et me elame praegu oluliselt kindlamas ning selgemas julgeolekuolukorras, võttes arvesse ühest küljest nii meiesuunalist ohtu, selle üldist teadvustamist kõigi liitlaste vaates, kui ka samas Eesti ja teiste liitlasvägede arengut ning fookuse muutmist ja valmisoleku tõstmist meie regioonis.“