Seega väljend „tuhka pähe raputama“ ehk pattu kahetsema on otseselt seotud tuhkapäeva traditsiooniga.