Võib üsna julgelt öelda, et praegune üksikute säilikpuude jätmise praktika ei tööta meie oludes kuigi hästi. Säilikpuude jätmise mõte seisneb selles, et nad peaksid metsas püsima püsti pikki aastaid. Reaalsuses kõik puuliigid siiski kaua püsti ei püsi ning kipuvad kliimamuutustega üha sagedamini meieni jõudvate tugevate tuulte ja tormidega ümber kukkuma.