Sellest sündis Haapsalu linnavalitsusel idee, et oma rahvusmütsi võiks saada kõik linna kuulsad skulptuurid. Ettepanek selle vahva näputöö teostamiseks tehti Haapsalu pitsikeskuse kudujatele, kes sellest kohe kinni võtsid. Kõik modellid mõõdeti ära ning sündis kaheksa eri suurust, tegu ja nägu mütsi.