Teisel kohal oli õiglaseks peetavate hüvitiste seas maadevahetus - võimalust vahetada oma maa mõne riigile kuuluva metsatüki vastu pidas õiglaseks ligi pool vastajatest.