Jääkamakad trügivad Triigi sadamas kaldale.
Mõned jäätükid on juba jõudnud ka kai piirdest üle murda ja kukkunud autoteele.
Merejääl on ootamatult palju jõudu.

Vinni saatis foto ka olukorrast merel:

Sula mõjul on merejää hakanud Soela väinas murenema ja tugevam läänetuul kannab kamakad Triigi sadamasse.

Triigi sadam asub Saaremaal Triigi külas. Sedakaudu käib laevaühendus kahe suurema Eesti saare vahel. Laevatee viib Triigist Hiiumaale Sõru sadamasse.