Arutelus, millest Kallas osa võtab, kogutakse kõigi ELi liikmesriikide ettepanekuid põllumajanduse olukorra parandamiseks. Talunike viha ei näi seni aga raugevat: veel tänagi tuli tuli Belgia politseil kasutusele võtta veekahurid, nagu näha artikli päises olevast videost.