Mõned jääkamakad olevat olnud lausa paarikümne sentimeetri paksused.