Hüvitise eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel teha investeeringuid ja parandada kohalikku elukeskkonda. Näiteks Võru vallas on varasem toetussumma olnud abiks Sõmerpalu lasteaia ehitamisel. „Et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur, siis järgmise toetussumma suuname häiringualasse jäävate teede parandusse ja korrashoidu,“ rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Videos on kosta Nursipalu harjutusväljakult tulevat paugutamist.

Tapa vallavanem Riho Tell lisas, et praeguses keerulises majandusolukorras on häiringutasu vallale oluliseks leevenduseks. „Kasutame häiringutasu vahendeid valla teedevõrgu seisukorra parandamiseks, samuti sporditaristu arendamiseks Lehtses ja Tapal. Häiringutasu vahendid annavad arvestatava panuse valla elukeskkonna parendamiseks,“ lausus Tell.

2024. aastal makstakse 16 omavalitsusele hüvitist järgmiselt (eurodes):

Alutaguse vald 24 907

Anija vald 57 158

Antsla vald 32 382

Kadrina vald 36 980

Kiili vald 97 707

Kuusalu vald 146 106

Lääne-Harju vald 120 713

Narva-Jõesuu linn 94 561

Pärnu linn 1 173

Rõuge vald 57 695

Saarde vald 23 990

Saku vald 28 774

Tapa vald 330 533

Toila vald 22 365

Võru linn 126 438

Võru vald 148 524

Hüvitis makstakse välja hiljemalt 31. märtsiks.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon ning Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad.