Olenevalt tsoneeringust ja kaitsekategooriast võib piirang kaasa tuua uuendusraie või metsamajanduse täieliku keelamise. Läti Metsaomanike Liidu andmetel makstakse metsaomanikule hektari kohta aastas 50–190 €, mis võib olla alla 1% metsa tegelikust väärtusest.