Selleks et teler kauem vastu peaks, tuleks ka ekraani puhastamisel arvesse võtta olulisi asju.