„Plaanitava haridusreformiga seoses plaanitakse muuta Jäneda ja Lehtse Koolid kuue klassiga algkoolideks. Kogukonnaga ei ole sisulisi arutelusid peetud. Lapsevanemad on hakanud otsima oma lastele uusi põhikoole ja sellega seoses ka uusi elukohti. Väga palju on solvumist ning kogukond on lõhestunud,“ lisab naine.