Samas makstakse eelmainitutega samalaadse KOV voliniku töö eest Harku vallas 450 eurot, Alutaguse vallas 410, Jõhvi vallas 326,25, Haapsalu linnas 250, Kohtla-Järve linnas 246 eurot.