Põldudele on soovitatav panna kollaseid püüniskausse ja liimpüüniseid, mis paigutatakse rapsitaimede vahele. Kindlasti tuleb tugineda oma eelnevate aastate kogemusele: kui varem on olulisi kahjustusi olnud, siis püüda avastada mardikaid ka taimedelt. Eelkõige tuleb vaadata alumiste lehtede kinnitumiskohtadesse, soojema ilmaga võib neid leida ka arenema hakkavatelt õisikutelt ja ülemiste lehtede vahelt. Arvestada tuleb, et teatud piirkondades on varre-peitkärsakate arvukus kõrgem. Kõige tähtsam on tuvastada esmaleid ning jälgida arvukuse tõusu. Praegu on meil tõrjekriteeriumiks ühe mardika leidmine kuue taime kohta.