Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekännu sõnul peaks enne lindude pesitsushooaja algust ehitise üle vaatama. Pesitsusajal on lindude häirimine esiteks ebaeetiline ja ka seadusega keelatud, sest poegade kasvatamine on lindudele kõige olulisem ja tundlikum periood.