Eesti rahvakalendri järgi on urbimine olnud kõige populaarsem urbepäeva varahommikul. Magajaid löödi pajuurbadega, kusjuures sellest toimingust sai osa kogu pere. Traditsiooni taandudes on keegi vanemaist pereliikmeist urbinud vaid lapsi. Ka olla lapsed käinud urbijaina perest peresse urbadega löömas ja rituaalseid urbimissõnu ütlemas. Löödavatelt nõuti muna, mis lihavõttepühade aegu tuli urbijale kätte anda.