„Esialgne keskkonnakahju küünib 44 000 euroni. Teist niivõrd suurt ja organiseeritud salaküttimise juhtumit pole keskkonnaameti menetluses olnud,“ tunnistas keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.