Eurostati 2018. aasta andmete järgi oli Eesti kõrgvererõhktõvega seotud haiguste suremuskordaja 100 000 elaniku kohta Euroopa suurim – 22,64.