Kevad on meil toimekas. Ainuüksi teraviljade sordiaretuses plaanime külvata 50 000–60 000 katselappi. Soetame katsete läbiviimiseks vajalikke väetisi ja taimekaitsevahendeid. Lisaks jätkuvad eelmisel aastal alanud „Väetamise ABC“ tegevused meie katsekeskustes üle Eesti. Juba mõne kuu pärast alustame taas taimekahjustajate monitooringuga ja siloseirega.

Jõgevale on rajatud põua katseala, kus saab imiteerida sademetevaegust. Kuidas saavutate põuatingimusi neil aladel ja milliseid kultuure seal katsetate?