Oli see juhus või saatus, et Soome, kelle rahvusloom on karu, sai heitlikel ja ärevatel aegadel veerand sajandiks juhi, kes oskas riigi asju ajada nii, et naabruses laiutav Nõukogude Venemaa pärast Talve- ja Jätkusõda enam Soome „karupesasse“ ei söandanud tungida.