Nimelt järgib Airi Külvet oma karjamaadel Kanada tuntud portsjonkarjatamise spetsialisti Steve Kenyoni põhimõtteid.