„Aluseks on võetud volikogu liikmetele makstud tasud, lisaks tasud komisjonide liikmetele, osavalla- ja linnaosakogu liikmetele ning volikogu kantselei kulud. Kui on lepingulisi töötajaid, siis ka nende kulud,“ selgitas regionaal- ja põllumajandusministeerium arvepidamist.