Plaanitavad tariifid on piisavalt kõrged, et takistada Venemaa ja Valgevene teravilja ja teraviljatoodete importi ELi, ning vajalikud, et:

  • hoida ära ELi turu destabiliseerimine Venemaa teraviljatoodete tulevase ümbersuunamisega ELi turule. ELi põllumajandustootjad on selle ohu pärast eriti mures, sest Venemaa roll maailma juhtiva teraviljaeksportijana ning valmisolek kasutada toiduainete eksporti geopoliitilise vahendina näitab, et see oht on suur.

  • takistada Venemaal eksportida Ukrainalt ebaseaduslikult omastatud teravilja. Osa sellisest teraviljast on juba Venemaa teravilja sildi all ebaseaduslikult ELi turule eksporditud. Täna välja pakutud tariifid tagavad, et see ei ole enam kasumlik.

  • võtta Venemaalt ära Ukraina-vastase agressioonisõja rahastamiseks tulu, mis on saadud nii Venemaa enda kui ka Venemaa poolt ebaseaduslikult omastatud Ukraina teravilja ekspordist ELi. 2023. aastal eksportis Venemaa ELi turule 4,2 miljonit tonni teraviljatooteid ligikaudu 1,3 miljardi euro väärtuses. Seega võtavad ELi tariifid Vemaalt ära veel ühe olulise tuluallika oma majanduse ja sõjamasina ülalpidamiseks.

Kõrgemad  tollimaksud  hakkaksid kehtima ka Valgevene toodete suhtes, kuna riigil on Venemaaga tihedad poliitilised ja majanduslikud sidemed. Samuti aitab see takistada Venemaal kasutamast Valgevenet uutest tariifidest kõrvalehoidmiseks ja oma kaupade suunamiseks ELi turule.

Tariifid ei mõjuta teravilja, õliseemnete ja nendest saadud toodete transiiti Venemaalt ja Valgevenest kolmandatesse riikidesse, et toiduga kindlustatus mujal maailmas, eriti arengumaades, ei satuks ohtu.

Ettepanekut peab kinnitama Euroopa Liidu Nõukogu. Kui nõukogu selle heaks kiidab, hakatakse tariife viivitamata kohaldama.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kommenteeris teemat järgnevalt: „Tariifide kehtestamine Venemaa impordile leevendab kasvavat ohtu meie turgudele ja põllumajandustootjatele, vähendab Venemaa suutlikkust kasutada ELi oma sõjamasina käigus hoidmiseks ning võimaldab meil jätkuvalt täita oma kohust toiduga kindlustatuse tagamisel mujal maailmas, eriti arengumaades. Loome õige tasakaalu oma majanduse ja põllumajanduskogukonna toetamise ning Ukraina jätkuva abistamise vahel, jäädes samal ajal üleilmse toiduga kindlustatuse eestvedajaks.“