Koostööfilmist ei saanud asja, kuid sündis Lennart Meri esimene dokumentaal, mis tollast soome-ugri rahvaste etnogeneesi teooriat aluseks võttes püüdis jutustada lugu meie hõimurahvastest, valides igast keelerühmast ühe rahva, et näidata selle kultuuri detailide kaudu mõttelist sarnasust ja järjepidevust arengus, otsekui oleksid keeled ja kultuurid pika teekonna osad.