„Eesmärk on luua tõmbekeskusesse väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele toimetulemist toetav elukeskkond,“ kuulutab pressiteade.